ZARZĄDZENIE   NR   0151-448/V/07

PREZYDENTA   MIASTA   JELENIEJ   GÓRY

z  dnia  31 października  2007 r.

w  sprawie: przekazania  wpływów  z  opłaty  produktowej na  podwyższenie w formie pieniężnej kapitału zakładowego> Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Jeleniej Górze
>

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Nr 434/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zgodnie z Uchwałą Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok przekazuję środki pieniężne

w kwocie 8.500 zł  (osiem tysięcy pięćset złotych), w tym 8.365,43 zł 
z wpływów z opłaty  produktowej, na podwyższenie w formie pieniężnej kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów  (papieru, tektury).

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. w Jeleniej Górze o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.500 zł.

                                                            Prezydent  Miasta

                                                                                  Jeleniej  Góry

                                                                           Marek  Obrębalski

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przekazania wpływów z opłaty produktowej na podwyższenie w formie pieniężnej kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunlanej sp
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.11.2007 12:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.11.2007 12:22

Rejestr zmian dokumentu