Zarządzenie Nr  0151-437/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 31 października  2007 r.

 

 

w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Wykonanie i dostawę w  2008 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału

Komunikacji Urzędu Miasta  Jelenia Góra „

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  /tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie i dostawę w  2008 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta  Jelenia Góra”,   powołuję  komisję przetargową w składzie:

 

Przewodniczący

Jan Wójcik

Naczelnik Wydziału Komunikacji

Wiceprzewodniczący

Tomasz Dumycz

p.o. Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej

Sekretarz

Stanisław Kirwiel

Inspektor Wydziału Komunikacji

Członkowie

Lidia Raszewska

Inspektor Wydziału Komunikacji

,,

Józef Skrzypiec

Inspektor Wydziału

Komunikacji

 

 

Komisja  działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-437/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.11.2007 09:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.11.2007 10:13