ZARZĄDZENIE Nr 0152-48/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 9 listopada 2007 r.

 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Edycji B Księgi Jakości Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Na podstawie art. 33 ust 1 i ust. 3 w związku art. 31, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Zatwierdzam Edycję B Księgi Jakości Urzędu Miasta Jelenia Góra zwanej dalej Księgą Jakości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Traci ważność Wydanie nr 1 Księgi Jakości Urzędu Miasta Jelenia Góra z dnia 14 sierpnia 2006 r.

 

§ 2

 

1.      Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Jelenia Góra do zapoznania podległych pracowników z  treścią Księgi Jakości wraz załącznikami a w szczególności Polityką Jakości Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz Celami Jakości Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

§ 3

 

1.      Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra do realizacji postanowień Księgi Jakości.

 


§ 4

 

Nadzór nad realizacją postanowień Księgi Jakości oraz aktualizacją jej zapisów powierzam Pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością Urzędu Miasta Jelenia Góra..

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

                                                                               

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Edycji B Księgi Jakości Urzędu Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.11.2007 10:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.11.2007 10:34

Rejestr zmian dokumentu