Zarządzenie Nr  0151 - 358/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2  i  ust. 3 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Pani Jadwidze Dąbrowskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  w Jeleniej Górze, udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie:

-         gospodarowania i zarządzania powierzonym mieniem, w szczególności zawierania   umów na korzystanie z mediów.

-         zawierania umów dotyczących najmu lub dzierżawy wolnych powierzchni w nieruchomości objętej trwałym zarządem, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce  nieruchomościami.

2.    Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw za wyjątkiem:

-         upoważnień udzielanych osobom działającym jako pełnomocnicy procesowi,

-         upoważnień udzielanych dyrektorowi Zespołu Obsługi „Oświata” w zakresie przygotowania i realizacji remontów i inwestycji.

§ 2

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas wykonywania obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  w Jeleniej Górze.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 września 2007 roku.

 


                                                                             Prezydent Miasta

                                                                              Marek  Obrebalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.11.2007 14:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.11.2007 14:28

Rejestr zmian dokumentu