Zarządzenie Nr 0151 - 357/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 29 sierpnia 2007r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.       Pani Barbarze Jaśniewicz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze, udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowego w zakresie:

-         gospodarowania i zarządzania powierzonym mieniem, w szczególności zawierania umów na korzystanie z mediów;

-         zawierania umów dotyczących najmu lub dzierżawy wolnych powierzchni w nieruchomości objętej trwałym zarządem, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.      Niniejsze pełnomocnictwo nie stanowi podstawy do udzielania dalszych pełnomocnictw za wyjątkiem:

-         upoważnień udzielanych osobom działającym jako pełnomocnicy procesowi,

-         upoważnień udzielanych dyrektorowi Zespołu Obsługi „Oświata” w zakresie przygotowania i realizacji remontów i inwestycji.

 

§ 2

Zakres działania z § 1 określają przyznane środki budżetowe i zatwierdzony preliminarz wydatków.

§ 3

 

Pełnomocnictwa udziela się na czas wykonywania obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13  w Jeleniej Górze.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.

                                                                                                Prezydent Miasta
                                                                                                 Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.11.2007 14:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.11.2007 14:39

Rejestr zmian dokumentu