Zarządzenie Nr 0151 – 431/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 24 października 2007r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 

Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice” w Jeleniej Górze                                                                

 

 

 

Na podstawie art. 36 a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r.  Nr 67, poz. 329  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

          

§ 1

 

Powierzam Pani Elżbiecie Hamer, nauczycielowi Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice” w Jeleniej Górze pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice” w Jeleniej Górze od dnia 1 listopada 2007r. na zastępstwo na czas nieobecności dyrektora.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                         Prezydent Miasta
                                                                                                          Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice” w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.11.2007 14:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.11.2007 14:51

Rejestr zmian dokumentu