Zarządzenie Nr 0151-363/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 31 sierpnia 2007r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora                                                                  Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze.

 

 

 

Na podstawie art. 36 a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r.  Nr 67, poz. 329  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

          

§ 1

 

Powierzam Pani Beacie Kopeckiej, nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 5 pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Lotnictwa 1 w Jeleniej Górze od dnia 01 września 2007r. na okres 3 miesięcy.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                Prezydent Miasta

                                                                Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.11.2007 08:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.11.2007 08:15

Rejestr zmian dokumentu