ZARZĄDZENIE NR 0151- 463/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 listopada 2007 r.

 

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

 

 Na podstawie:

-         art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r., pow. 1591 ze zmianami ),

-         uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 r., Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości
  - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001r., zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.)

 

z a r z ą d z a   s i ę, c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowany grunt oznaczony geodezyjnie nr 104/2  o pow. 0,1581 ha (obręb Cieplice II, AM 5), położony w Jeleniej Górze przy ul.Spółdzielczej,
na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości na rzecz DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne spółka z ograniczona odpowiedzialnością, właściciela  nieruchomości ozn. geod. nr 89/3  o pow. 6,4412 ha (obręb 38 AM 2), położonej przy ul. Spółdzielczej nr 45  – w drodze bezprzetargowej.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                          PREZYDENT  MIASTA

                                                                                                  Jeleniej Góry

                                                                                            Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-463/V/07 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruc
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.11.2007 09:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.11.2007 09:00

Rejestr zmian dokumentu