ZARZĄDZENIE NR 0151- 465/07 

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 listopada 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa, w drodze przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie:

     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

      uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXV/536/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie

      określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

      stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej,

 

z a r z ą d z a  s i ę, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową,  położoną w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa, oznaczoną geodezyjnie  jako działka nr 46/34 o powierzchni  327 m2, Obręb 28 NE, AM 57, z przeznaczeniem  pod zabudowę mieszkaniową w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                      PREZYDENT  MIASTA

                                                                             Jeleniej Góry

                                                                        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa w drodze przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.11.2007 10:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.11.2007 10:16

Rejestr zmian dokumentu