ZARZĄDZENIE NR   0151- 455/V/07
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia   12 listopada 2007 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu budżetu miasta na rok 2008.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)   zarządzam:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt budżetu miasta na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:
-    dochody  budżetowe    269.212.345 zł
-    wydatki budżetowe    283.006.599 zł
-    deficyt budżetu    13.794.254 zł
-    prognozowana kwota długu
miasta na dzień 31.12.2008 roku     147.755.702 zł

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu miasta na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego - celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. 

Do pobrania projekt budżetu na rok 2008 część I
                                                            część II


Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-455/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projektu budżetu miasta na rok 2008.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.11.2007 15:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.11.2007 13:26

Rejestr zmian dokumentu