ZARZĄDZENIE NR 0152-50/V/07
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia  6 grudnia 2007r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko  ds. obsługi inwestorów w Punkcie Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./

 

zarządzam, co następuje:


§1.

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi inwestorów  w Punkcie Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:
1. Agata Żmijewska – Sekretarz Miasta - Przewodniczący Komisji,
2. Barbara Chrebor – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego -   członek Komisji,
3. Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji.

§2.


Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. obsługi inwestorów w Punkcie Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Jelenia Gór
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.12.2007 09:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.12.2007 09:39

Rejestr zmian dokumentu