ZARZĄDZENIE NR 0151-478/V/07 

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 grudnia 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Przeskok, w drodze przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie:

     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

     uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXV/536/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie

     określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

     stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej,

 

z a r z ą d z a  s i ę, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową,  położoną w Jeleniej Górze przy ul. Przeskok, oznaczoną geodezyjnie  jako działka nr 224/13 o powierzchni  856 m2, Obręb 32, AM 2, z przeznaczeniem  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                   Z up PREZYDENTA MIASTA

                                                                              Jeleniej Góry

                                                                   ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                              Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-478/V/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przeskok w drodze przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.12.2007 15:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.12.2007 15:34

Rejestr zmian dokumentu