ZARZĄDZENIE NR 0151-474/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

 z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze.

 

 

Na podstawie art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  ze zm. ) oraz art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powierzam Pani Beacie Kopeckiej, nauczycielowi
Szkoły Podstawowej Nr 5 stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Lotnictwa 1
w Jeleniej Górze od dnia 01 grudnia 2007r. do 31 sierpnia 2012r.

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Prezydent Miasta

Marek Obrebalski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.12.2007 10:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.12.2007 10:28

Rejestr zmian dokumentu