ZARZĄDZENIE NR 0151-483/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 grudnia 2007 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości wadium pobranego od wnioskującego o nabycie nieruchomości rolnej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 11/4 AM 1 obręb Sobieszów I.

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym      ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami )  w związku z § 1 Uchwały Nr 110/XVII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej zbudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 11/4 AM 1 obręb Sobieszów I  zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam wadium  od wnioskującego o nabycie nieruchomości rolnej zbudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 11/4 AM 1 obręb Sobieszów I  w wysokości 1.300,00 zł

 

§ 2

Wadium podlega zaliczeniu w poczet kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i nie podlega zwrotowi w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy nabycia nieruchomości z winy wnioskodawcy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości wadium pobranego od wnioskującego o nabycie nieruchomości rolnej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 11/4 AM1 Sobieszów I
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.12.2007 10:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.12.2007 10:49

Rejestr zmian dokumentu