ZARZĄDZENIE NR 0151-505/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 19 grudnia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie określania sposobu zarządu  nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra.

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. : Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2a,  art. 22 ust. 2  i ust. 3  ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku  o własności lokali (tekst jednolity           z 2000 r. : Dz. U. Nr 80 poz. 903z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Udzielam Zastępcy Dyrektora  ZGL „Północ”–  Annie Zielińskiej pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych w imieniu Gminy Jelenia Góra   w zakresie:

1. określania sposobu zarządu nieruchomościami  wspólnymi znajdującymi się na obszarze działania ZGL „Północ”, 

2. wyrażania zgody na dokonywanie przez zarząd czynności przekraczających zakres zarządu zwykłego.

 

§ 2

 

Pełnomocnictwo obejmuje również dokonywanie czynności prawnych w imieniu Gminy Jelenia Góra, dla których przewidziana jest forma notarialna w tym zawieranie umów             o ustaleniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną.

 

§ 3

 

Pełnomocnictwa udzielam  na czas usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora ZGL „Północ” Lucyny Januszewskiej. 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-505/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.12.2007 09:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.12.2007 09:34

Rejestr zmian dokumentu