ZARZĄDZENIE NR 0151-506/V/07
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadanie pn. „Transgraniczna Akademia Samorządowa” – będące w zakresie działań Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Jelenia Góra.


Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym– tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.19, 20, 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164 z 2006 r. poz.1163 z póź. zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadania pn. „Transgraniczna Akademia Samorządowa” powołuję komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący komisji :
Zbigniew Szereniuk    - z-ca Prezydenta Miasta Jelenia Góra

Zastępca przewodniczącego komisji :   
Jadwiga Osińska    - p.o. Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich

Sekretarz Komisji :   
Monika Służewska    - samodzielny referent w Wydziale Funduszy Europejskich

Członek :
Tomasz Dumycz    - p.o. Naczelnik Wydziału  Obsługi Technicznej i Zamówień Publicznych

Członek :
Anna Gniadzik    - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr

§ 2

Komisja przetargowa działać będzie zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                Prezydent Miasta Jeleniej Góry
                                                 /-/
                                                Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadanie pn. "Transgraniczna Akademia Samorządowa"
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.12.2007 08:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.12.2007 08:54

Rejestr zmian dokumentu