ZARZĄDZENIE  NR 0151- 487/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  13 grudnia 2007r

w sprawie zmiany stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Jeleniej Góry

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( tekst jednolity Dz. U.  z 2001r Nr 142 poz.159 ze zmianami) oraz § 3 uchwały

nr 370/XXIX/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 listopada 2000r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta Jelenia Góra, zmienionej  uchwałą Nr 523/XLIII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 marca 2006r.zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta Jelenia Góra

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Wzrost stawki czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych wynajętych przed dniem 1 stycznia 2008 roku  z uwzględnieniem zapisu § 6 ust.2 powołanej wyżej uchwały wynosi 2%.

2.Wzrost stawki czynszu opisanej w pkt. 1 niniejszego paragrafu obowiązywać  będzie od dnia 1 marca 2008 roku.

 

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze  oraz Dyrektorowi Zakładu  Gospodarki Lokalowej „Południe”

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu  na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  Jelenia Góra oraz siedzibach  Zakładu  Gospodarki Lokalowej „Południe”

i „Północ”.

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenia Nr 0151-487/V/07 Prezydenta Miasta Jelenia Góra z dnia 13 grudnia 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.12.2007 09:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.12.2007 09:34

Rejestr zmian dokumentu