ZARZĄDZENIE Nr 0151 – 457/V/2007

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

z dnia 14 listopada 2007 r.

 

w sprawie: powołania członków zespołu do oceny przedłożonego przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze „Projektu zmian układu komunikacyjnego”.

 

Na podstawie art. 30 i 31 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), realizując zapisy ustanowionego Uchwałą Nr 640/L/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 października 2006 r. „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze na lata 2007 - 2013” - postanawiam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję zespół pod kierownictwem:

 

Pan Jerzy Łużniak - Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,

 

Członkowie zespołu:

 

Pan Jan Wójcik - Naczelnik Wydziału Komunikacji UM w Jeleniej Górze,

 

Pani Dorota Wiącek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM  w Jeleniej Górze,

 

Pan Czesław Wandzel - Dyrektor MZDiM w Jeleniej Górze,

 

Pan Marek Woźniak - Dyrektor MZK w Jeleniej Górze,

 

Pan Leszek Chmielewski - kierownik działu marketingu MZK w Jeleniej Górze. 

 

dla oceny przedłożonego przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze „Projektu zmian układu komunikacyjnego”, opartego na założeniach „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze na lata 2007 - 2013”.

 

§ 2.

Ocena winna być dokonana w zakresie stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców, możliwości realizacyjnej pod względem technicznym, organizacyjnym i finansowym.     

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: powołania członków zespołu do oceny przedłożonego przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze „Projektu zmian układu komunikacyjnego”
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.01.2008 13:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.01.2008 13:06

Rejestr zmian dokumentu