ZARZĄDZENIE NR 0151-520/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  16  stycznia 2008 roku.

 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania                       i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowań geodezyjnych .

 

 

Na podstawie:

art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami ) oraz art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr. 19, poz. 177 ze zmianami ),

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60 tys.  EURO powołuję Komisję Przetargową w składzie;

Przewodniczący          - Renata Latała

Wiceprzewodniczący               - Waldemar Karczewski

Sekretarz                     - Ksenia Mazurek-Ligęza

Członek                       - Katarzyna Krzywicka

Członek                       - Małgorzata Berej

 

§ 2

 

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

 

                                                                        § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia publicznego na wybór wykonawcy opracowań geodezyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.01.2008 09:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.01.2008 10:14

Rejestr zmian dokumentu