Zarządzenie Nr 0151- 440 /V/ 07

                                       Prezydenta Miasta

                                           Jeleniej Góry

z dnia 31 października 2007 r.

 

 

w sprawie nabycia przez Miasto Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego od Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

 

Na podstawie :

-          art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami);

-         Uchwały Nr 74/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz Miasta.

 

 

z a r z ą d z a   s i ę   c o   n a s t ę p u j e :

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Miasta Jelenia Góra od Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego częścią kompleksu garaży oraz komórką lokatorską, które stanowią nakłady Miasta Jelenia Góra, położonego przy ul. Osiedle Robotnicze, oznaczonego geodezyjnie nr 10/1, AM-1 obręb Jelenia Góra 1 o powierzchni 23 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW NR 63987 w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie nabycia przez Miasto Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego od Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2008 14:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2008 14:30

Rejestr zmian dokumentu