ZARZĄDZENIE NR 0151-464/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 listopada 2007 r.

 

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze                                                przy ulicy Jagiellońskiej 34 na rzecz użytkowników wieczystych

 

 

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami);

art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2  pkt 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zmianami);

Uchwały Nr 99/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży gruntów zabudowanych stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub przeniesienia na członków spółdzielni własności lokali lub domków jednorodzinnych;

Uchwały Nr 152/XV/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości, położonych na terenach dla których z dniem 1.01.2004 r. przestają obowiązywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub dla których nie sporządzono planu zagospodarowania przestrzennego.

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Jeleniej Górze przy ul. Jagiellońskiej 34 oznaczoną geodezyjnie jako działka gruntu Nr 4 o powierzchni 2209 m2, obręb Cieplice V, AM-2.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Jagiellońskiej 34 na rzecz użytkowników wieczystych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2008 14:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2008 14:36

Rejestr zmian dokumentu