ZARZĄDZENIE  NR  0151 – 468/V/07

       PREZYDENTA  MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 listopada 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców Śląskich, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości  -  w drodze bezprzetargowej.

 

 

Na podstawie:

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity        z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

-         uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży grunt niezabudowany oznaczony geodezyjnie jako działka nr 247/1           i działka nr 250/1 o łącznej powierzchni 144 m2, obręb Jelenia Góra 2, AM 4 położony w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców Śląskich, na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 249 o powierzchni 572 m2, obręb Jelenia Góra 2, AM 4 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców Śląskich 29, na rzecz właściciela tej działki – w drodze bezprzetargowej.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabud., położonego w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców Śląskich, na poprawę stanu zagosp. posiadanej nieruchom.-w drodze bezprzeta
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2008 14:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2008 14:46

Rejestr zmian dokumentu