ZARZĄDZENIE NR 0151-479/V/07 

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 grudnia 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Trzcińskiej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie:

     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

      uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie

      określenia zasad sprzedaży bądź oddawania w użytkowanie wieczyste części przyległej

      nieruchomości niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej

      nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze

      nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia

      zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości,

      niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości  - w        

      drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia

      20 lipca 2001 roku)

z a r z ą d z a  s i ę, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową,                                  położoną w Jeleniej Górze przy ul. Trzcińskiej, oznaczoną geodezyjnie                                 jako działka nr 31/3 o powierzchni  122 m2, Obręb Maciejowa III, AM 17, na rzecz właściciela zabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Trzcińskiej nr 19, oznaczonej geodezyjnie jako dz.nr 29 o pow.2657 m2, dz.nr 28/1 o pow.81 m2 celem poprawy jej stanu zagospodarowania – w drodze bezprzetargowej .

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                  Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                               Jeleniej Góry

                                                                      ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                               Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-479/V/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Trzcińskiej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomoś
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.01.2008 15:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.01.2008 15:32

Rejestr zmian dokumentu