ZARZĄDZENIE NR 0151 – 528/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 23 stycznia 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Panieńskiej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

 

 

Na podstawie:

 

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

-         uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry,                 w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej                 w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę               w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),

 

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 750/2 o powierzchni 651 m2, obręb Jelenia Góra 3, AM 10 położoną w Jeleniej Górze przy ul. Panieńskiej, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 751 o powierzchni 190 m2, obręb Jelenia Góra 3, AM 10 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Panieńskiej 36A, na poprawę stanu zagospodarowania, w drodze bezprzetargowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                                    PREZYDENT MIASTA

                                                                                                                            Jeleniej Góry

                                                                                                                        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-528/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Panieńskiej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomoś
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.01.2008 15:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.01.2008 15:43

Rejestr zmian dokumentu