ZARZĄDZENIE NR 0151- 534/V/08 

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej, w drodze przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie:

     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

     uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXV/536/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie

     określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

     stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej,

 

z a r z ą d z a  s i ę, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową,  położoną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej, oznaczoną geodezyjnie  jako działka nr 27 o powierzchni                   828 m2, Obręb 60, AM 28, z przeznaczeniem  pod zabudowę mieszkaniową  w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                          PREZYDENT  MIASTA

                                                                                Jeleniej Góry

                                                                             Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-534/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wiejskiej w drodze przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.02.2008 12:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.02.2008 12:37

Rejestr zmian dokumentu