ZARZĄDZENIE NR 0151-540/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 30 STYCZNIA 2008 r.

 

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze
w 2008 roku.

 

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. Zm.), zarządzam co następuje.

 

 

§ 1

 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2008 r., w wysokości:

-          2.176,11 zł w Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze,

-          1.719,96 zł w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 w Jeleniej Górze,

-          2.190,00 zł w Pogotowiu Opiekuńczym TIS w Jeleniej Górze,

-          2.460,00 zł w Domu Dziecka TIS w Jeleniej Górze.

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.02.2008 13:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.02.2008 13:24

Rejestr zmian dokumentu