UCHWAŁA NR 149/XXII/2008

RADY MIEJSKIEJ  JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 lutego 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Słowackiego 13, w drodze przetargu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami),

 

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Słowackiego 13, stanowiącej działki gruntu: nr 78, nr 79 i nr 80/3 o łącznej powierzchni 0.3156 ha Obręb 32 AM-1, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała nr 579/XLVII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 04 lipca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 gruntu wraz ze sprzedażą obiektów do wyburzenia, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Słowackiego,          w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Słowackiego 13, w drodze przetargu.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.02.2008 13:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2008 13:01

Rejestr zmian dokumentu