ZARZĄDZENIE NR 0151-543/V/08 

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 6 lutego 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej, w drodze przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie:

     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

     uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXV/536/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie

     określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

     stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej,

 

z a r z ą d z a  s i ę, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową,  położoną w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej, oznaczoną geodezyjnie  jako działka nr 14/2 o powierzchni                   2019 m2, Obręb Cieplice IV, AM 4, z przeznaczeniem  pod zabudowę mieszkaniową  w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 1084/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej górze przy ul.Cieplickiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                         PREZYDENT  MIASTA

                                                                               Jeleniej Góry

                                                                          Marek Obrebalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-543/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej w drodze przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.02.2008 13:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.02.2008 13:11

Rejestr zmian dokumentu