ZARZĄDZENIE NR 0151 – 541/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 6 lutego 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grottgera na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości  -  w drodze bezprzetargowej.

 

 

Na podstawie:

 

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

-         uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry,                 w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej                 w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę               w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),

 

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 244/2 o powierzchni 1467 m2, obręb 32, AM 2 położoną w Jeleniej Górze przy ul. Grottgera, na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 244/1 o powierzchni 259 m2, obręb 32, AM 2 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grottgera 12, na poprawę stanu zagospodarowania, w drodze bezprzetargowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                                                     PREZYDENT   MIASTA

                                                                                                         Jeleniej Góry

                                                                                                        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-541/V/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grottgera w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.02.2008 13:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.02.2008 13:44

Rejestr zmian dokumentu