ZARZĄDZENIE NR 0151 – 542/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 6 lutego 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej          w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości  -  w drodze bezprzetargowej.

        

 

Na podstawie:

 

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,

-         uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry,                 w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej                 w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę               w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.),

 

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną przy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze obręb Sobieszów I AM 1, stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu nr 13/1                           o powierzchni 330 m2 oraz działkę gruntu nr 11/3 o powierzchni 339 m2 zabudowaną częścią budynku stanowiącego całość z budynkiem nr 202 położonego przy ul. Cieplickiej, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 12 o powierzchni 538 m2, obręb Sobieszów I, AM 1 położonej przy ul. Cieplickiej 202 w Jeleniej Górze, na poprawę stanu zagospodarowania w drodze bezprzetargowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                            PREZYDENT    MIASTA

                                                                                                                   Jeleniej Góry

                                                                                                              Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-542/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Cieplickiej na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości w drodze bezpr
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.02.2008 12:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.02.2008 12:22

Rejestr zmian dokumentu