ZARZĄDZENIE NR 0152-67/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 20 lutego 2008r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. obsługi kasowej i ewidencji dochodów gminy w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./


zarządzam, co następuje:

§1.


Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi kasowej i ewidencji dochodów gminy w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:
1.Janina Nadolska – Skarbnik  Miasta - Przewodniczący Komisji,
2.Jolanta Wójciakowska –Z-ca Skarbnika Miasta – członek Komisji,
3.Stanisława Gawrylczuk – Główny Księgowy – członek Komisji, 
4. Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji,
5 .Mirosława Michułka – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr – członek
    Komisji.

§2.


Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§3.


Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. obsługi kasowej i ewidencji dochodów gminy w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.02.2008 11:03
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.02.2008 11:03

Rejestr zmian dokumentu