ZARZĄDZENIE NR 0151-549/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 20.02.2008 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2008 w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku  Nr 142  poz. 1591 ze  zm.), Art. 19 i Art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2008 w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” powołuję stałą Komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący:

Jolanta Piasecka Nowak -                               Kierownik Zespołu ds. Wdrożenia

                                                                    Projektu Funduszu Spójności

Z-ca Przewodniczącego:

Mirosława Dzika -                                           Inspektor w Zespole ds. Wdrożenia

                                                                     Projektu Funduszu Spójności

Sekretarz Komisji:

Agnieszka Gajdamowicz -                             Referent w Zespole ds. Wdrożenia Projektu Funduszu

                                                                  Spójności

Członkowie Komisji:

Marina Kaźmierkiewicz -                                Inspektor w Zespole ds. Wdrożenia

(Zastępca Sekretarza Komisji)                        Projektu Funduszu Spójności

Anita Domagała -                                            Referent w Zespole ds. Wdrożenia

                                                                     Projektu Funduszu Spójności

§ 2.

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 0151-549/V/08 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 20.02.2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznyc
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.02.2008 13:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
Brak

Rejestr zmian dokumentu

Brak wpisów w rejestrze.