ZARZADZENIE  NR 0151- 556/ V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 lutego  2008 r.

 

 

w sprawie rozwiązania umowy  użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”

 

 

Na podstawie:

-   art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

-   uchwały nr 102/X/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27.04.1999 r,
w sprawie określenia zasad rozwiązywania umów użytkowania wieczystego gruntów zajętych pod drogi.

-   art. 33 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami   (tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr  261, poz. 2603 ze zmianami)

 

 

zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

 

  1. Wyrazić zgodę na rozwiązanie umów użytkowania wieczystego gruntu  z dnia 16.11.1989 r.  Repertorium  A nr 3093/1989 oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 10/11 o pow. 0,0414 ha oraz z dnia 24.07.1992 r. Repertorium A nr 5085/1992  gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 18/12   o pow. 0,00,0233 ha Obręb 60 M-33 znajdującego się w liniach rozgraniczających ul Kiepury,   stanowiącego własność Miasta w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec. Rozwiązanie następuje nieodpłatnie.
  2. Koszty rozwiązania prawa użytkowania wieczystego oraz koszty sądowe i notarialne ponosi Miasto Jelenia Góra.

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                           PREZYDENT  MIASTA

                                                                                                  Jeleniej Góry

                                                                                             Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-556/V/08 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spóldzielni Mieszkaniowej "Związkowiec"
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.02.2008 13:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.02.2008 13:46

Rejestr zmian dokumentu