ZARZĄDZENIE NR 0151 - 554/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 lutego 2008 roku.

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy         ul. Podwale 12 w Jeleniej Górze wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

 

 

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 pkt 1 Uchwały nr 275/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

 

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny
nr 2 położony w budynku przy ul. Podwale 12 w Jeleniej Górze o łącznej powierzchni
34,80 m2 (w tym: powierzchnia użytkowa lokalu 34,20 m2 oraz powierzchnia pomieszczenia przynależnego 0,60 m2) wraz z udziałem wynoszącym 28,55% w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka
nr 187 o powierzchni 168 m2, obręb Jelenia Góra 1, AM-2.


 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                      PREZYDENT    MIASTA

                                                                                            Jeleniej Góry

                                                                                           Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-544/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieogrannego lok. mieszkalnego nr 2 w bud. przy ul. Podwale 12 wraz z udziałem w prawie użytk. wieczyst. gruntu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.02.2008 14:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
Brak

Rejestr zmian dokumentu

Brak wpisów w rejestrze.