ZARZĄDZENIE NR 0151- 553/V/08

                       PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

                                      z dnia 20 lutego 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze pomiędzy ulicą Nowowiejską a ulicą Krakowską, w drodze przetargu nieograniczonego

 

Na podstawie:

     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

     Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

     uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr XXXV/536/98 z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie

     określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

     stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej,

 

z a r z ą d z a  s i ę, c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe w drodze przetargu nieograniczonego, położone w Jeleniej Górze w obrębie 34, AM 2, pomiędzy ulicą Nowowiejską a ulicą Krakowską na osiedlu Urocza II :

1.przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

   działka nr 118 o powierzchni    825 m2,

   działka nr 119 o powierzchni    861 m2,

   działka nr 120 o powierzchni     944 m2,

   działka nr 123 o powierzchni     998 m2,

   działka nr 124 o powierzchni     892 m2,

   działka nr 125 o powierzchni     809m2,

   działka nr 127  o powierzchni   865 m2,

   działka nr 128  o powierzchni   745 m2,

   działka nr 129  o powierzchni   784 m2,

   działka nr 130  o powierzchni 1012 m2,

   działka nr 131  o powierzchni   730 m2,

   działka nr 132  o powierzchni   786 m2,

 

 

  

 

 

   działka nr 133  o powierzchni   940 m2,

   działka nr 134 o powierzchni    839 m2,

   działka nr 135 o powierzchni    839 m2,

   działka nr 136 o powierzchni    724 m2,

   działka nr 137 o powierzchni    617 m2,

   działka nr 138 o powierzchni    733 m2.

 

2.przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną:

   działka nr 121 o powierzchni   2035 m2,

   działka nr 122 o powierzchni   2013 m2.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                        PREZYDENT     MIASTA

                                                                                  Jeleniej Góry

                                                                            Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-553/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych pomiędzy ulicą Nowowiejską a ulicą Krakowską w drodze przetargu nieogran
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.02.2008 15:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.02.2008 15:07

Rejestr zmian dokumentu