ZARZĄDZENIE NR 0152-63/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 13 lutego 2008r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./


zarządzam, co następuje:

§1.


Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:
1.Agata Żmijewska – Sekretarz Miasta - Przewodniczący Komisji,
2.Irena Tabaczniuk – Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta–
  członek Komisji,
3. Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji,
4 .Mirosława Michułka – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr – członek
    Komisji.

§2.


Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§3.


Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta w Urzędzie Miast
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.02.2008 10:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.02.2008 10:04

Rejestr zmian dokumentu