ZARZĄDZENIE NR 0152-71/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  4 marca 2008 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

 

Na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. art. 1042 §2 Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Regulamin Pracy zwany dalej „Regulaminem” stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Traci Moc Zarządzenie nr 531/04 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jelenia Góra

Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.03.2008 15:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.03.2008 15:21

Rejestr zmian dokumentu