ZARZĄDZENIE NR 0151 - 573/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 marca 2008 roku.

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy         ul. Podwale 12 w Jeleniej Górze wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

 

 

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 pkt 1 Uchwały nr 275/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

 

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny
nr 2 położony w budynku przy ul. Podwale 12 w Jeleniej Górze o łącznej powierzchni
34,80 m2 (w tym: powierzchnia użytkowa lokalu 34,20 m2 oraz powierzchnia pomieszczenia przynależnego 0,60 m2) wraz z udziałem wynoszącym 28,55% w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 187                          o powierzchni 168 m2, obręb Jelenia Góra 1, AM-2.

 


§ 2

 

Traci moc Zarządzenie nr 0151-554/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Podwale 12 w Jeleniej Górze wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Podwale 12 w Jeleniej Górze ...
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.03.2008 11:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.04.2008 15:05

Rejestr zmian dokumentu