ZARZĄDZENIE NR 0151-571/V/08

         PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie określania sposobu

zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra

Na podstawie art. 47  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  art.18 ust. 1 i ust.2a, art.22 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994roku o własności lokali ( tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Udzielam Zastępcy Dyrektora ds. Komunalnych - Zbigniewowi Słowik  pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych w imieniu Gminy Jelenia Góra w zakresie:

1.określania sposobu zarządu nieruchomościami wspólnymi znajdującymi się na obszarze działania ZGL „Północ”,

2.wyrażania zgody na dokonywanie przez zarząd czynności przekraczających zakres zarządu zwykłego.

§ 2

Pełnomocnictwo obejmuje również dokonywanie czynności prawnych w imieniu Gminy Jelenia Góra, dla których przewidziana jest forma notarialna, w tym zawieranie umów            o ustaleniu  sposobu zarządu nieruchomością wspólną.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na okres od 11.03.2008r. do  28.03.2008 r.

                                                             § 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem 11 marca  2008 roku.

                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                  Jeleniej Góry

                                                                                  Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-571/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11 marca 2008r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.03.2008 08:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.03.2008 08:28

Rejestr zmian dokumentu