Jelenia Góra,2008-03-20

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), w oparciu o art. 32  ust. 1 pkt 1 i 3 tej ustawy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jeleniej Góry niniejszym informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych zostały zamieszczone  dane o  n.w. dokumentach:

1.    projekt „Programu ochrony środowiska dla miasta Jelenia Góra na prawach powiatu  na lata 2008-2013”;

2.    projekt „Planu gospodarki odpadami dla miasta Jelenia Góra na prawach powiatu na lata 2008-2011”.

 

Projekty w/w opracowań zostały  zamieszczone na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl  oraz  w  zakładce  ISI-EKO.

 

Wnioski i uwagi do wymienionych powyżej  dokumentów można składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2008 roku w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy Alei Wojska Polskiego 36 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki  w godzinach  od 800 do 1600,  w pozostałe dni  robocze w godzinach od 730  do 1530.

 

z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Ewa Tomera

Naczelnik Wydziału Ochrony

Środowiska i Rolnictwa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZAWIADOMIENIE o projektach dokumentów: Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.03.2008 09:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.03.2008 09:06

Rejestr zmian dokumentu