ZARZĄDZENIE NR 051-579/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia  19 marca 2008 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10 października 2002 r. w sprawie określenia składu osobowego Zespołu ds. Wdrożenia Projektu ISPA - PIU. 

Na podstawie § 1 pkt. 3 uchwały nr 1217/2002 Zarządu Miasta z dnia 19 września 2002 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 19/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10 października 2002 r. w sprawie określenia składu osobowego Zespołu ds. Wdrożenia Projektu ISPA - PIU wprowadza się następujące zmiany:
1/. Tytuł Zarządzenia otrzymuje brzmienie: "w sprawie określenia składu osobowego Zespołu ds. Wdrożenia Projektu Funduszu Spójności - PIU."
2/. § 1. otrzymuje brzmienie:
"Do prac w Zespole ds Wdrożenia Projektu Funduszu Spójności - PIU wyznaczam następujące osoby:
1. Mirosława Dzika - stanowisko ds. finansowych i rozliczania kontraktów; Kierownik Zespołu,
2. Marina Kaźmierkiewicz - stanowisko ds. przetargów i wdrożenia kontraktów,
3. Agnieszka Gajdamowicz  - stanowisko ds. przetargów i wdrożenia kontraktów,
4. Agnieszka Biełajew - stanowisko ds. przetargów i wdrożenia kontraktów,
5. Anita Domagała - stanowisko ds. przetargów i wdrożenia kontraktów,
6. Anna Dobosz - stanowisko ds. monitoringu, sprawozdawczości i promocji Projektu Funduszu Spójności."


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10 października 2002 r. w sprawie określenia składu osobowego Zespołu ds. Wdrożenia Projektu ISPA - PIU
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.03.2008 08:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.03.2008 12:14

Rejestr zmian dokumentu