Jelenia Góra, dnia       04  . 04. 2008 r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

                     Prezydent Miasta Jeleniej Góry  informuje o możliwości wydzierżawienia na okres do lat trzech pomieszczeń  o powierzchni ok. 108 m2  położonych  w obiekcie Baszty Grodzkiej przy ul. Grodzkiej 16  w  części  na parterze  Baszty ( pow. ok. 48,5 m2 ) oraz  w całości na I piętrze( pow. ok. 59,5 m2) .  Pomieszczenia te  obecnie zajmowane są jeszcze i wykorzystywane  przez Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze  .

 

Pozostałe lokale znajdujące się w Baszcie Grodzkiej są użytkowane  przez najemców, na podstawie  zawartych umów najmu .

 

                   Ogłoszenie o  przeznaczeniu do wydzierżawienia w.w pomieszczeń wraz z  informacją o możliwości składania ofert, terminie ich składania oraz warunkach , jakie winni spełnić potencjalni dzierżawcy  zostanie  wydane niezwłocznie, po podjęciu decyzji o zakończeniu postępowania związanego ze zmianą siedziby Centrum, co, wg harmonogramu winno nastąpić w miesiącu czerwcu  2008 r.

Ogłoszenie zostanie  opublikowane w prasie i zamieszczone na stronie internetowej Miasta i wywieszone w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w siedzibie Wydziału  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami .

 

              Informuje się , że wyłoniony w  trybie oferty publicznej dzierżawca w.w pomieszczeń będzie pełnił równocześnie funkcję administratora  obiektu w stosunku do wszystkich najemców względnie dzierżawców obiektu.

 

Szczegółowych informacji  odnośnie  dalszego sposobu postępowania w omawianej sprawie  można uzyskać :

-         w Urzędzie Miasta Jelenia Góra – Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Ptasiej 2/3, pok.109 oraz pod numerem telefonu 0/75-75-46-279

 

Informuje się, że  wszelkie aktualności w sprawie, o ile będą miały miejsce  będą zamieszczane na stronie internetowej   Miasta Jelenia  Góra  -   www.jeleniagora.pl.

 

                                                                                   Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                              Jeleniej Góry

                                                                                        ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                                                                            Jerzy Łużniak

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o możliwości wydzierżawienia na okres trzech lat pomieszczeń w obiekcie Baszty Grodzkiej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.04.2008 08:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.04.2008 08:17

Rejestr zmian dokumentu