O G Ł O S Z E N I E  Nr  7 /d/G/2008

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

WYKAZ GRUNTÓW  STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ MIASTA JELENIEJ GÓRY PRZEZNACZONYCH  DO WYDZIERŻAWIENIA

    

1.Przeznacza się  do wydzierżawienia,  następujące grunty stanowiące własność Miasta Jeleniej Góry :

na cele rekreacyjno- przydomowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy bądź użytkownika

na okres trzech lat

-          dz.138 o pow. 62 m²,  Obr. Sobieszów II  , AM 9, położoną przy ul. Nałkowskiej ,

-          dz. 197  o pow. 1074,00 m², Obr. Jelenia Góra 5, AM 3, KW 41233, położoną przy ul. Liliowej ,

-          cz. dz. 274/1  o pow. 57,00 m²  i cz. dz. 274/4  o pow. 193,00 m², Obr. 41, AM 3, KW 33628,  położonej przy ul. Okrężnej ,

-          dz. 255/13  o pow. 207,00 m², Obr. 40, AM 3,  położoną przy ul. Głowackiego ,

-          cz. dz. 229/3  o pow. 250,00 m², Obr. Jelenia Góra 3, AM 3,  położonej przy ul. Warszawskiej ,

-          cz. dz. 40  o pow. 225,00 m², Obr. 40, AM 1,  położonej przy ul. Rodzinnej ,

-          dz. 16  o pow. 1226,00 m², Obr. Jelenia Góra 4 , AM 1,  położoną przy ul. Przesmyk

-          dz. 16/39 o pow. 3232,00 m², Obr. 41, AM 2,  położoną przy ul. Mickiewicza ,

-          dz. 172  o pow. 70,00 m², cz.dz. 173 o pow. 30,00 m², Obr. Jelenia Góra 5, AM 2,  położone przy ul. Łomnickiej,

-          cz. dz. 443/1 o pow. 553,00 m², Obr. Sobieszów II, AM  16, położonej przy ul. Reymonta,

-          dz. 17/1 o pow. 1343,00 m², Obr. 34, AM 3,  położoną przy ul. Nowowiejskiej ,

-          dz. 110/19 o pow. 1687,00 m², Obr. 41, AM 2,  położoną przy ul. Słowackiego,

-          cz. dz. 110/20 o pow. 405,00 m², cz. dz. 100/9 o pow. 654,00 m², Obr. 41, AM 2,  położone przy ul. Słowackiego,

-          cz. dz. 562 o pow. 900,00 m², Obr. Jelenia Góra 3 , AM 9, położonej przy ul. Warszawskiej,

-          cz. dz. 45 o pow. 308,00 m², Obr. Jelenia Góra 4, AM  1, położonej przy ul. Przesmyk,

-          dz. 22 o pow. 471,00 m², Obr. 60, AM 29, położoną przy ul. Wiejskiej,

 

na czas nieoznaczony

-          cz. dz. 15/21 o pow. 380,00 m², Obr. 42, AM 1, położonej przy ul. Wesołej,

-          cz. dz. 34 o pow. 205,00 m², Obr. Cieplice VI, AM  1, położonej przy ul. Cmentarnej,

-          dz. 127/5 o pow. 135,00 m², Obr. Cieplice VIII, AM  16, położoną przy ul. Widok,

-          dz. 91/5 o pow. 110,00 m², Obr. Cieplice VIII, AM  1, położoną przy ul. Malinnik,

-          dz. 119 o pow. 94,50 m², Obr. Cieplice VII, AM 2 , położoną przy ul. Błękitnej,

-          dz. 227/5 o pow. 109,00 m², Obr. 41, AM  5, położoną przy ul. Gielniaka ,

-          cz. dz. 15/23 o pow. 300,00 m², Obr. 42, AM  1, położonej przy ul. Wesołej,

-          cz. dz. 259/15 o pow. 203,00 m², Obr. Cieplice VII, AM  2 , położonej przy ul. Wróblewskiego,

 

na cele garażowe na okres do lat trzech na rzecz dotychczasowych najemców

-          cz. dz. 73/2 o pow. 46,05 m², Obr. Jelenia Góra 1 , AM 1 , KW 60307, położonej przy ul. Mickiewicza,

-          cz. dz. 36/7 o pow. 18,42 m², Obr. 28 NE , AM 57 , KW 52883,  położonej przy ul. Skłodowskiej-

       Curie,

na cele handlowo-usługowe na rzecz dotychczasowych dzierżawców

na okres do lat trzech

-          cz. dz. 4 o pow. 25,00 m², Obr. 28NE, AM  9, położonej przy ul. Lwóweckiej,

-          cz. dz. 37/23  o pow. 320,00 m², Obr. 28 NE, AM  36, KW 61763 , położonej przy ul. 1 Maja,

-          dz. 28 o pow. 1098,00 m², Obr. 28 NE, AM  5, położoną przy ul. Grunwaldzkiej,

na okres pięciu lat

-          cz. dz. 25/4  o pow. 115,00 m², Obr. Cieplice VII, AM  1, położonej przy ul. Wolności,

na obsługę komunikacyjną i dojazd do sąsiedniej nieruchomości  na okres trzech lat  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

-          dz. 9/3 o pow. 380,00 m², dz.15/1 o pow. 1035,00 m², Obr. 28 NE , AM  6, położone przy Al. Jana Pawła II,

 

na okres do lat trzech na cele parkingowe w drodze składania ofert

-          cz. dz. 205 o pow. 110,00 m², cz. dz.206 o pow. 150,00 m², dz. 204/1 o pow. 1630 m², Obr. Jelenia Góra 1 ,AM 2 położone przy ul. Jasnej,

-          na okres do lat trzech na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości w drodze składania ofert

-          cz. dz. 126/2   o pow. 3433,00 m² , KW JG1J/00073385/2  i cz. dz. 125  o pow. 20510,00 m², Obr. 33, AM 4, położone  przy ul. Nowowiejskiej ,

 

na cele związane z obsługą budynku mieszkalnego na okres lat trzech

na rzecz Wspólnoty   Mieszkaniowej budynku przy ul. 1 Maja 15/17

-          cz. dz. 37/30  o pow. 464,00 m² , Obr.28 NE, AM 36 , KW 61763, położonej przy ul. 1 Maja ,

 

na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Różyckiego 14

-            cz. dz. 31/10  o pow. 850,00 m² , Obr.60, AM 20 ,  położonej przy ul. Różyckiego ,

 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby dzierżawcy w okresie objętym  nin. wykazem  gruntów  przeznaczonych do wydzierżawienia.

3. Grunty objęte nin. wykazem , dla których nie wskazano w wykazie numeru KW , nie posiadają urządzonych ksiąg wieczystych.

4. Stawki czynszu dzierżawnego określają Zarządzenia Prezydenta Miasta , które wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Ptasia 2-3 oraz zamieszczone w BIP.

5. Aktualizacji  opłat dzierżawnych dokonuje się nie częściej niż raz w roku na podstawie  Zarządzeń Prezydenta Miasta , o których mowa w pkt 4.

6. Miesięczne opłaty dzierżawne wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca a roczne opłaty dzierżawne do 31 marca każdego roku .

7. Powyższe ogłoszenie  wywiesza się na  okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Punkcie  Obsługi Interesanta - ul.

Sudecka 29 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta  Jelenia Góra ul. Ptasia

Nr 2-3.

8. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej  w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

 

 

 

 

 

Jelenia Góra , dnia  3.04.2008 r.                                                                Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                                                Jeleniej Góry

                                                                                                                      ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                                                                            Jerzy Łużniak

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Nr 7/d/G/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.04.2008 08:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.04.2008 08:43

Rejestr zmian dokumentu