Jelenia Góra 8 kwietnia 2008

 

A.A.7331 –   57 /CP/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.  Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz 1071  ze zm.),  oraz art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m  

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Ireneusza Piechockiego zam. przy ul. Mickiewicza 25 B w Jeleniej Górze, działającego
z upoważnienia Zespołu Obsługi „Oświata” w Jeleniej Górze o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zamierzenia obejmującego

budowę sali sportowo-widowiskowej wraz z drogami wewnętrznymi, placem wejściowym i parkingiem dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową nowych przyłączy: ciepłowniczego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii kablowej NN, zlokalizowanych przy Zespole Szkół Technicznych „MECHANIK”  w Jeleniej Górze,  ul. Obrońców Pokoju 10, na terenie działek nr 155, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 158, 159/1, 159/2, 161

( AM – 2, obręb Jelenia Góra 1).

 

Z całością zgromadzonych materiałów w sprawie przedmiotowego wniosku można zapoznać się w  Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze  ul. Sudecka 29 pok. 45. Zgłoszenie ewentualnych uwag, wniosków lub żądań winno nastąpić w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

       

                                                                                 Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                 Jolanta Mostowska-Dryk

                                                                            p.o. Kierownik Referatu Architektury

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokaliz. inwest. celu publicznego dla budowy sali sportowo-widowiskowej przy ZSzT Mechanik ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.04.2008 12:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.04.2008 12:57

Rejestr zmian dokumentu