ZARZĄDZENIE Nr 0151-599/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 09 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz Uchwały
Nr 257/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i Uchwały Nr 57/VII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

 

z a r z ą d z a   s i ę,  c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

1.      Przeznacza się do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste grunty zabudowane wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Jeleniej Górze na rzecz najemców.

2.      Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                            PREZYDENT  MIASTA

                                                                                                    Jeleniej Góry

                                                                                                Marek Obrębalski

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-599/V/08 w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.04.2008 11:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.04.2008 11:58

Rejestr zmian dokumentu