1. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 2. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 3. Informacja o danych osobowych (podatek od nieruchomości)
 4. Informacja o zwolnieniach w podatku od nieruchomości
 5. Deklaracja na podatek rolny
 6. Informacja o gruntach rolnych
 7. Informacja o zwolnieniach w podatku rolnym
 8. Deklaracja na podatek leśny
 9. Informacja o lasach
 10. Deklaracja na podatek od środków transportowych na rok 2008 cz.I
 11. Deklaracja na podatek od środków transportowych na rok 2008 cz.II
 12. Deklaracja na podatek od środków transportowych cz.I (do 31 grudnia 2007r.)
 13. Deklaracja na podatek od środków transportowych cz.II (do 31 grudnia 2007r.)
 14. Podanie o umorzenie
 15. Podanie o odroczenie
 16. Podanie o raty
 17. Podanie o zaświadczenie
 18. Informacja o wielkości pomocy publicznej de minimis
 19. Informacja o nie otrzymaniu pomocy publicznej de minimis
 20. Informacja o wielkości innej pomocy publicznej
 21. Wniosek (zgłoszenie) o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją(Termin składania wniosku upłynął 31 grudnia 2006r.)
 22. Informacja o wielkości pomocy publicznej otrzymanej w związku z nową inwestycją lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Termin składania wniosku upłynął w dniu 31 grudnia 2006r.)
 23. Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
 24. Oświadczenie o stanie majątkowym
 25. Oświadczenie do pomocy publicznej de minimis
 26. Oświadczenie o prowadzeniu dzialalności gospodarczej.

WYMIENIONE WZORY DRUKÓW SĄ DOSTĘPNE  W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW NA DOLE STRONY
(w formacie xls, pdf i doc)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wzory druków w zakresie spraw podatkowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.12.2003 19:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.10.2008 11:03

Rejestr zmian dokumentu

06.10.2008 13:00 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
(Janina Nadolska)
06.10.2008 13:00 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
(Janina Nadolska)
06.10.2008 13:00 Dodano załącznik "Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy
publicznej.xls"

(Janina Nadolska)
06.10.2008 13:00 Dodano załącznik "Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy
publicznej.pdf"

(Janina Nadolska)
06.10.2008 12:59 Usunięto załącznik Pomoc publiczna de minimis.pdf
(Janina Nadolska)
06.10.2008 12:59 Usunięto załącznik Pomoc publiczna de minimis.xls
(Janina Nadolska)
06.10.2008 12:58 Usunięto załącznik Oświadczenie do pomocy de minimis.pdf
(Janina Nadolska)
06.10.2008 11:03 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
19.09.2008 14:34 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
19.09.2008 14:26 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
19.09.2008 11:27 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny"
(Janina Nadolska)
19.09.2008 11:16 Usunięto załącznik Informacja o lasach dla osób
fizycznych.pdf

(Janina Nadolska)
19.09.2008 11:16 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny dla osób
prawnych.pdf

(Janina Nadolska)
19.09.2008 11:14 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach w podatku
rolnym"

(Janina Nadolska)
19.09.2008 11:10 Dodano załącznik "Informacja o gruntach"
(Janina Nadolska)
19.09.2008 11:07 Usunięto załącznik Informacja o zwolnieniach podatkowych
w podatku rolnym.pdf

(Janina Nadolska)
19.09.2008 10:54 Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych"

(Janina Nadolska)
19.09.2008 10:52 Usunięto załącznik Informacja o nieruchomościach dla
osób fizycznych.pdf

(Janina Nadolska)
19.09.2008 09:23 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
19.09.2008 09:12 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
19.09.2008 08:56 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
30.01.2008 08:54 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
30.01.2008 08:52 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy de minimis.pdf"
(Janina Nadolska)
30.01.2008 08:51 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy de minimis.doc"
(Janina Nadolska)
30.01.2008 08:48 Usunięto załącznik Oświadczenie do pomocy de minimis.doc
(Janina Nadolska)
30.01.2008 08:45 Usunięto załącznik Oświadczenie do pomocy de minimis.pdf
(Janina Nadolska)
08.01.2008 14:10 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.12.2007 15:22 Dodano załącznik "Instrukcja do wersji aktywnej.pdf"
(Janina Kurzawa)
19.12.2007 15:09 Dodano załącznik "dt-1a_.pdf" (Janina Kurzawa)
19.12.2007 15:09 Dodano załącznik "dt-1_.pdf" (Janina Kurzawa)
19.12.2007 15:09 Dodano załącznik "DT-1A -wersja aktywna.pdf"
(Janina Kurzawa)
19.12.2007 15:08 Dodano załącznik "DT-1 wersja aktywna.pdf"
(Janina Kurzawa)
19.12.2007 14:58 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.10.2007 10:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.10.2007 10:39 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.10.2007 10:34 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy de minimis.pdf"
(Janina Kurzawa)
08.10.2007 10:34 Dodano załącznik "Oświadczenie do pomocy de minimis.doc"
(Janina Kurzawa)
26.09.2007 14:41 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:20 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie o pomocy
publicznej.pdf" na "Oświadczenie o pomocy publicznej innej
niż de minimis.pdf"

(Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:16 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie o pomocy
publicznej.pdf" na "Oświadczenie o pomocy publicznej innej
niż de minimis.pdf"

(Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:15 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie o pomocy
publicznej.pdf" na "Oświadczenie o pomocy publicznej innej
niż de minmis.pdf"

(Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:11 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:04 Dodano załącznik "Oświadczenie o pomocy publicznej.pdf"
(Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:02 Usunięto załącznik Pomoc publiczna de minimis.pdf
(Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:00 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
(Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:00 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
(Janina Kurzawa)
26.09.2007 11:00 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
(Janina Kurzawa)
26.09.2007 09:41 Usunięto załącznik Informacja o wielkości pomocy innej
niż de minimis.pdf

(Janina Kurzawa)
26.09.2007 09:39 Usunięto załącznik Pomoc inna niż de minimis.doc
(Janina Kurzawa)
26.09.2007 09:38 Usunięto załącznik Pomoc publiczna de minimis.pdf
(Janina Kurzawa)
26.09.2007 09:37 Usunięto załącznik Pomoc publiczna de minimis.xls
(Janina Kurzawa)
26.09.2007 09:36 Usunięto załącznik Oświadczenie de minimis I.pdf
(Janina Kurzawa)
05.07.2007 09:43 Usunięto załącznik "Oświadczenie de minimis I.doc"
(Janina Kurzawa)
24.01.2007 12:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.01.2007 12:24 Dodano załącznik "Oświadczenie o działalności
gospodarczej.doc"

(Janina Kurzawa)
19.01.2007 10:57 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.01.2007 10:55 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.sxw"
(Janina Kurzawa)
19.01.2007 10:55 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf"
(Janina Kurzawa)
19.01.2007 10:54 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.doc"
(Janina Kurzawa)
18.01.2007 10:23 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
18.01.2007 10:22 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
18.01.2007 10:19 Dodano załącznik "Oświadczenie de minimis I.doc"
(Janina Kurzawa)
18.01.2007 10:19 Dodano załącznik "Oświadczenie de minimis I.pdf"
(Janina Kurzawa)
15.01.2007 12:39 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
15.01.2007 12:38 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
(Janina Kurzawa)
15.01.2007 12:38 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
(Janina Kurzawa)
15.01.2007 12:37 Usunięto załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
(Janina Kurzawa)
15.01.2007 12:36 Usunięto załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2007 14:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2007 14:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2007 14:50 Dodano załącznik "Podanie o zaświadczenie.pdf"
(Janina Kurzawa)
02.01.2007 14:50 Dodano załącznik "Podanie o zaświadczenie.doc"
(Janina Kurzawa)
02.01.2007 14:50 Usunięto załącznik "Podanie o zaświadczenie.doc"
(Janina Kurzawa)
02.01.2007 14:49 Usunięto załącznik "Podanie o zaświadczenie.pdf"
(Janina Kurzawa)
22.12.2006 10:29 Zmieniono tytuł załącznika z "ord_hinter.pdf" na
"Oświadczenie o nieruchomościach wersja
aktywna(załącznik do deklaracji na podatek od
nieruchomości)"

(Janina Kurzawa)
20.12.2006 13:15 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
20.12.2006 13:08 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.xls"
(Janina Kurzawa)
20.12.2006 13:08 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
(Janina Kurzawa)
20.12.2006 13:06 Usunięto załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
(Janina Kurzawa)
20.12.2006 12:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
20.12.2006 12:42 Dodano załącznik "DN-1.pdf" (Janina Kurzawa)
20.12.2006 12:41 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od
nieruchomości dla osób prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:43 Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1 do
uchwały nr 622.doc" na "Wniosek o zwolnienie z podatku z
tytułu nowej inwestycji.."

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:42 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o zwolnienie z
podatku z tytułu nowej inwestycji..." na "Oświadczenie o
wielkości otrzymanej pomocy publicznej na nową
inwestycję"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2 do
uchwały nr 622.xls" na "Wniosek o zwolnienie z podatku z
tytułu nowej inwestycji..."

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:30 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:27 Dodano załącznik "ord_hinter.pdf"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:27 Dodano załącznik "ord_h.pdf" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:14 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:04 Dodano załącznik "Pomoc inna niż de minimis.doc"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 13:04 Dodano załącznik "Informacja o wielkości pomocy innej
niż de minimis.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 12:04 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:54 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:46 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:35 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:27 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:21 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:11 Dodano załącznik "ZR-1B.xls" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:11 Dodano załącznik "ZIN-1B.xls" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:11 Dodano załącznik "ZIN-1A.xls" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:10 Dodano załącznik "IL- 1.xls" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:10 Dodano załącznik "DR-1.xls" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:10 Dodano załącznik "DN-1.xls" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:10 Dodano załącznik "DL-1.xls" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:08 Dodano załącznik "IN-1.xls" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:07 Dodano załącznik "IR-1.xls" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:07 Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.pdf"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:07 Dodano załącznik "ord_hinter.pdf"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:06 Dodano załącznik "ord_h.pdf" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:06 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach podatkowych w
podatku rolnym.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:06 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:06 Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:05 Dodano załącznik "Informacja o lasach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:05 Dodano załącznik "Informacja o gruntach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:05 Dodano załącznik "Informacja o danych osobowych.pdf"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:05 Dodano załącznik "dt_1a_2004.pdf"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:03 Dodano załącznik "dt_1_2004.pdf" (Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:03 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny od osób
prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:03 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
dla osób prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:03 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny dla osób
prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:01 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do uchwały nr 622.xls"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:01 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały nr 622.doc"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:01 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do uchwały
inwestycyjnej.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 11:01 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały
inwestycyjnej.pdf"

(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:59 Dodano załącznik "Podanie o zaświadczenie.pdf"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:59 Dodano załącznik "Podanie o zaświadczenie.doc"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:59 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.pdf"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:59 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.doc"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:56 Dodano załącznik "Podanie o raty.pdf"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:56 Dodano załącznik "Podanie o raty.doc"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:56 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie .doc"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:56 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie.pdf"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:51 Usunięto załącznik "Podanie o zaświadczenie"
(Janina Kurzawa)
05.12.2006 10:50 Usunięto załącznik "Oświadczenie o rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej"

(Janina Kurzawa)
04.12.2006 13:13 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.12.2006 13:10 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.12.2006 12:59 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:21 Dodano załącznik "Oświadczenie o rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:14 Dodano załącznik "Podanie o zaświadczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:12 Usunięto załącznik "Informacja o nieruchomościach dla
osób fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:07 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach podatkowych w
podatku rolnym.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:05 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach podatkowych nw
podatku od nieruchomości.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:05 Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:05 Dodano załącznik "Informacja o lasach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:05 Dodano załącznik "Informacja o gruntach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:04 Dodano załącznik "Informacja o danych osobowych.pdf"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:04 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny od osób
prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:04 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
dla osób prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:03 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny dla osób
prawnych.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:02 Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:02 Dodano załącznik "Informacja o danych osobowych.pdf"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:02 Dodano załącznik "Oświadczenie do hipoteki"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:02 Dodano załącznik "Oświadczenie do hipoteki"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 15:00Dodano załącznik "Oświadczenie do hipoteki"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:51 Usunięto załącznik "Informacja podatek rolny osoby
fizyczne.xls"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:50 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:50 Usunięto załącznik "Deklaracja osoby prawne.pdf"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:48 Usunięto załącznik "Informacja podatek rolny osoby
fizyczne.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:47 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:46 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek leśny.pdf"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:46 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek rolny.pdf"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:43 Usunięto załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:40 Usunięto załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:39 Usunięto załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:35 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:35 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:33 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:33 Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.doc"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:33 Dodano załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:33 Dodano załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:31 Dodano załącznik "Informacja podatek rolny osoby
fizyczne.xls"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:31 Dodano załącznik "Informacja podatek rolny osoby
fizyczne.pdf"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:31 Dodano załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:31 Dodano załącznik "Deklaracja osoby prawne.pdf"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:30 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:30 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny.pdf"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:30 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:30 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny.pdf"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:28 Dodano załącznik "Podanie o raty "
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:28 Dodano załącznik "Podanie o raty"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:28 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych cz.II"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:27 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od środków
transportowych cz.I"

(Janina Kurzawa)
17.11.2006 14:04 Usunięto załącznik "Podanie o zaświadczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:59 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:59 Dodano załącznik "Podanie o zaświadczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:59 Dodano załącznik "Podanie o zaświadczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:51 Usunięto załącznik "Podanie o raty.doc"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:50 Usunięto załącznik "Podanie o zaświadczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:49 Usunięto załącznik "Podanie o odroczenie .doc"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:48 Usunięto załącznik "Podanie o umorzenie.doc"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:31 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:28 Usunięto załącznik "Podanie o odroczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:27 Usunięto załącznik "Podanie o raty.sxw"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:25 Usunięto załącznik "Podanie o umorzenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:15 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:03 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:03 Dodano załącznik "Podanie o umorzenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:01 Dodano załącznik "Podanie o raty.sxw"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:01 Dodano załącznik "Podanie o raty"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:01 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 13:01 Dodano załącznik "Podanie o odroczenie"
(Janina Kurzawa)
17.11.2006 12:20 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
17.11.2006 12:18 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
17.11.2006 12:16 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 11:51 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 11:49 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 11:47 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 11:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 11:40 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 11:35 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
07.08.2006 11:29 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:26 Dodano załącznik "ZR-1B.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:26 Dodano załącznik "ZIN-1B.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:25 Dodano załącznik "ZIN-1A.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:25 Dodano załącznik "IR-1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:25 Dodano załącznik "IN-1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:24 Dodano załącznik "IL- 1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:24 Dodano załącznik "DR-1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:24 Dodano załącznik "DN-1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:24 Dodano załącznik "DL-1.xls" (Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:23 Usunięto załącznik "Informacja podatek rolny osoby
fizyczne.xls"

(Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:23 Usunięto załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"

(Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:18 Usunięto załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:18 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:17 Usunięto załącznik "Informacja o nieruchomościach"
(Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:16 Usunięto załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"

(Janina Kurzawa)
04.08.2006 15:16 Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
29.03.2006 08:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
29.03.2006 08:39Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od śr.
transportowych cz.2 (obowiązująca do 2004r.)"
(Janina Kurzawa)
06.01.2006 12:18Zmieniono tytuł załącznika z "dt_1_2004.pdf" na
"dt_1_2004.pdf (rok 2006)"
(Janina Kurzawa)
06.01.2006 12:17Zmieniono tytuł załącznika z "dt_1a_2004.pdf" na
"dt_1a_2004.pdf (rok 2006)"
(Janina Kurzawa)
06.01.2006 12:16Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1_A załącznik do
deklar.DT-1.doc" na "DT-1_A załącznik do deklar.DT-1.doc
(rok 2006)"
(Janina Kurzawa)
06.01.2006 12:15Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1 Deklaracja na podatek
od śr.transportowych.doc" na "DT-1 Deklaracja na podatek od
śr.transportowych.doc (rok 2006)"
(Janina Kurzawa)
06.01.2006 12:13Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja na podatek od
śr.transport.część I" na "Deklaracja na podatek od
śr.transport.część I (obowiązująca do 2004r.)"
(Janina Kurzawa)
06.01.2006 12:12 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
06.01.2006 12:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
06.01.2006 11:57 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
06.01.2006 11:43Dodano załącznik "dt_1a_2004.pdf"
(Janina Kurzawa)
06.01.2006 11:43Dodano załącznik "dt_1_2004.pdf"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:40 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:36 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:33 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:15 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:09Dodano załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:09Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:09Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:08Usunięto załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:08Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
02.01.2006 12:07Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:27 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:19Dodano załącznik "DT-1_A załącznik do deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:19Dodano załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od
śr.transportowych.doc"
(Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:18Usunięto załącznik "DT-1_A załącznik do
deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
22.12.2005 09:18Usunięto załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od
śr.transportowych.doc"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 14:40 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
21.12.2005 14:32Usunięto załącznik "DT-1_A załącznik do
deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 14:30Dodano załącznik "DT-1_A załącznik do deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 14:27Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od
śr.transportowych cz.II"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 14:13 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
21.12.2005 14:02 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
21.12.2005 13:59Dodano załącznik "DT-1_A załącznik do deklar.DT-1.doc"
(Janina Kurzawa)
21.12.2005 13:59Dodano załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od
śr.transportowych.doc"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 10:00 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:54Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym.doc"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:54Usunięto załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:54 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:45 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:42 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:40 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:39Dodano załącznik "ORD-H.xls" (Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:38Usunięto załącznik "Oświadczenie o posiadanych
nieruchomościach"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:37 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:35Usunięto załącznik "Informacja o gruntach leśnych.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:34Dodano załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:33Usunięto załącznik "Informacja o gruntach rolnych"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:32Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:30 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:28Dodano załącznik "Informacja podatek rolny osoby
fizyczne.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:28Dodano załącznik "Informacja podatek leśny osoby
fizyczne.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:28Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:28Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:27Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:27Dodano załącznik "Deklaracja osoby prawne.xls"
(Janina Kurzawa)
08.12.2005 09:26Usunięto załącznik "Deklaracja na podatek od
nieruchomości"
(Janina Kurzawa)
12.09.2005 15:19 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.09.2005 15:12 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.06.2005 13:39 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
28.06.2005 13:38Dodano załącznik "Pomoc publiczna de minimis.sxc"
(Janina Kurzawa)
28.06.2005 13:37Usunięto załącznik "Oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis"
(Janina Kurzawa)
21.01.2005 08:52Dodano załącznik "Oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis "
(Janina Kurzawa)
21.01.2005 08:51Usunięto załącznik "Oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis"
(Janina Kurzawa)
21.01.2005 08:50 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.01.2005 11:08 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.01.2005 11:05Dodano załącznik "Oświadczenie wymagane przy ubieganiu
się o pomoc de minimis (raty,odroczenia, umorzenia)"
(Janina Kurzawa)
19.01.2005 11:04Usunięto załącznik "Oświadczenie wymagane przy ubieganiu
się o pomoc de minimis (umorzenia, raty, odroczenia)"
(Janina Kurzawa)
19.01.2005 11:03 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.01.2005 10:05 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
19.01.2005 10:01Dodano załącznik "Oświadczenie wymagane przy ubieganiu
się o pomoc de minimis (umorzenia, raty, odroczenia)"
(Janina Kurzawa)
17.01.2005 13:44 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
17.01.2005 13:41 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
17.01.2005 13:37Dodano załącznik "Oświadczenie wymagane przy ubieganiu
się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 289XXV/2004 z dn.21 września 2004r."
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 12:00 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 11:56 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 11:55Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o pomocy iinej
niż de minimis (format Microsoft Word)" na "Informacja o
pomocy innej niż de minimis (format Microsoft Word)"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 11:50Dodano załącznik "Informacja o pomocy iinej niż de
minimis (format Microsoft Word)"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 11:20 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 11:18 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 10:56 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 10:49Dodano załącznik "Informacja o otrzymanej pomocy
publicznej innej niż de minimis"
(Janina Kurzawa)
30.12.2004 10:46 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
30.12.2004 10:40Dodano załącznik "Oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis"
(Janina Kurzawa)
23.12.2004 09:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
23.12.2004 09:50 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
23.12.2004 09:39 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
23.12.2004 09:33 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
23.12.2004 09:25Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od
śr.transportowych 2005r.cz.II "
(Janina Kurzawa)
23.12.2004 09:25Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od
śr.transportowych 2005r.cz.I "
(Janina Kurzawa)
06.08.2004 12:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
06.08.2004 12:31Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanych
nieruchomościach"
(Janina Kurzawa)
06.08.2004 12:30Usunięto załącznik "Oświadczenie o posiadanych
nieruchomościach"
(Janina Kurzawa)
06.08.2004 12:29Usunięto załącznik "Oświadczenie o posiadanych
nieruchomościach"
(Janina Kurzawa)
06.08.2004 10:38 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
06.08.2004 10:31 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
06.08.2004 10:12Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanych
nieruchomościach"
(Janina Kurzawa)
06.08.2004 10:11Dodano załącznik "Oświadczenie o posiadanych
nieruchomościach"
(Janina Kurzawa)
20.02.2004 12:04Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym"
(Janina Kurzawa)
20.02.2004 11:13 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.01.2004 21:28 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.01.2004 20:02 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.01.2004 19:49 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
10.01.2004 19:45Dodano załącznik "Informacja o gruntach rolnych"
(Janina Kurzawa)
09.01.2004 22:34Usunięto załącznik "Informacja o gruntach"
(Janina Kurzawa)
09.01.2004 22:33 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 22:16 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
09.01.2004 16:38 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.01.2004 10:32Dodano załącznik "Podanie o zaświadczenie"
(Janina Kurzawa)
08.01.2004 10:30Usunięto załącznik "Podanie o zaswiadczenie.doc"
(Janina Kurzawa)
08.01.2004 10:30Usunięto załącznik "Podanie o zaswiadczenie.doc"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 20:22Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja na podatek od
śr.transportowych" na "Deklaracja na podatek od
śr.transportowych cz.II"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 20:20Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz DT-1.pdf" na
"Deklaracja na podatek od śr.transport.część I"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 20:19Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od
śr.transportowych"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 20:17Dodano załącznik "Wykaz DT-1.pdf"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 20:04 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:58Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny.xls"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:57Dodano załącznik "Informacja o gruntach leśnych.xls"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:54Dodano załącznik "Podanie o zaswiadczenie.doc"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:52Dodano załącznik "Podanie o umorzenie.doc"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:51Dodano załącznik "Podanie o raty.doc"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:50Dodano załącznik "Podanie o odroczenie .doc"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:49Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:48Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:47Dodano załącznik "Informacja o gruntach"
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:43Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny "
(Janina Kurzawa)
12.12.2003 19:34 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)