ZARZĄDZENIE  NR  0151-607/V/08

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

z  dnia 16 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-399/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 października 2007 r.  w sprawie powołania zespołu do opracowania propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładów budżetowych: Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ”  w Jeleniej Górze i Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe”  w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Paragraf 1 Zarządzenia Nr 0151-399/V/07 otrzymuje brzmienie:

 

§1. Powołuję zespół  do opracowania propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładów budżetowych: Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ”  w Jeleniej Górze i Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe”  w Jeleniej Górze w następującym składzie:

 1. Jerzy Łużniak – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Zespołu,
 2. Janina Nadolska – Skarbnik Miasta – członek Zespołu,
 3. Zofia Janocha – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej – członek Zespołu,
 4. Sylwia Kołomańska – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – członek Zespołu,
 5. Irena Tabaczniuk – Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta – członek Zespołu,
 6. Lucyna Januszewska – Dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 7. Krystyna Jankowiak-Witek - Dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe”
  w Jeleniej Górze – członek Zespołu,
 8. Dariusz Plata – inspektor w Wydziale Gospodarki Lokalowej – sekretarz Zespołu.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                        Prezydent Miasta

                                                                                           Jeleniej Góry

                                                                                  

                                                                                         Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-607/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2008 13:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2008 13:16

Rejestr zmian dokumentu