ZARZĄDZENIE  NR  0151-610/V/08

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

z  dnia 16 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-402/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie powołania zespołu do opracowania  propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Paragraf 1 Zarządzenia Nr 0151-402/V/07 otrzymuje brzmienie:

 

§1. Powołuję zespół  do opracowania propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze
w następującym składzie:

  1. Zbigniew Szereniuk – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Zespołu,
  2. Janina Nadolska – Skarbnik Miasta – członek Zespołu,
  3. Irena Kempisty – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – członek Zespołu,
  4. Sylwia Kołomańska – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – członek Zespołu,
  5. Irena Tabaczniuk – Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta – członek Zespołu,
  6. Barbara Różycka-Jaskólska – Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze - członek Zespołu,
  7. Monika Trojan – specjalista w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki – sekretarz Zespołu.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                          Prezydent Miasta

                                                                                              Jeleniej Góry

 

 

                                                                                           Marek Obrębalski

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-610/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2008 14:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2008 14:01

Rejestr zmian dokumentu