ZARZĄDZENIE NR 0152-79/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 16 kwietnia 2008r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. technicznych informatyki w Referacie Informatyki w Wydziale  Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./

 

 

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. technicznych informatyki w Referacie Informatyki w Wydziale Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:

1.Agata Żmijewska – Sekretarz Miasta - Przewodniczący Komisji,

2.Tomasz Dumycz – p.o. Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej –  członek Komisji,

3. Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji,

4.Mirosława Michułka – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr – członek

    Komisji.

§2.

Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta

  Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. technicznych informatyki w Referacie Informatyki w Wydziale Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej Urz
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.04.2008 12:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.04.2008 12:48

Rejestr zmian dokumentu