Jelenia Góra, dnia 24 kwietnia 2008 roku

-OFERTA LOKALI DO REMONTU-

Na podstawie § 29 i § 30 Rozdziału XII Uchwały Nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr 430/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku – Prezydent Miasta Jeleniej Góry przedkłada wykaz wytypowanych do remontu na koszt własny i we własnym zakresie niżej wymienionych pustostanów:

l.p.

adres

struktura lokalu

powierzchnia mieszkalna / powierzchnia ogólna

wartość kosztorysowa robót

1

2

3

4

5

1.

ul. Wolności 44/3a

2p + k + spiżarka + pp, wc, ł – wspólne

w nieruchomości są lokale wykupione na własność

42,00 m2 / 58,94 m2

26.444,07 zł

2.

ul. Kasprowicza 8/7

1p + k + wc samodzielne na klatce schodowej

w nieruchomości są lokale wykupione na własność

14,57 m2 / 29,92 m2

24.066,53 zł

3.

ul. Kasprowicza 24/1

2p + k + wc na klatce schodowej

39,03 m2 / 49,38 m2

22.250,77 zł

4.

ul. Objazdowa 1/1

2p + k + wc z ł

33,32 m2 / 51,04 m2

50.005,99 zł

5.

ul. Okopowa 4/2

1p + k + wc na klatce schodowej

18,93 m2 / 31,47 m2

26.302,51 zł

6.

ul. Wolności 35/7

1p + k + 2pp + wc poza lokalem

w nieruchomości są lokale wykupione na własność

9,80 m2 / 26,50 m2

30.575,48 zł

7.

pl. Ratuszowy 15/16 m.7

1p + k + ł

w nieruchomości są lokale wykupione na własność

17,10 m2 / 23,90 m2

21.401,76 zł

8.

ul. Wincentego Pola 17/6

3p+k+wc

33,03m2/42,31 m2

47.658,56 zł

9.

ul. Jana Pawła II 29/5

2p+k+pp+wc+ł+spiżarka

11/11m2/22,19 m2

lokal do modernizacji  zgodnie z dokumentacja techniczną ( brak wysokości)

45.000,00zł

Oferty należy składać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Ptasiej 2/3 w pokoju nr 2 w godzinach urzędowania.

Na podstawie art. 30 pkt. 2 wyżej cytowanej uchwały, warunkiem przyjęcia oferty jest wcześniejsze złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta Jelenia Góra.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu robót oraz kosztorysami zainteresowani mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Lokalowej - Referat Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Ptasiej 2/3 w pokoju nr 2.

Wskazane lokale będzie można oglądać w godzinach urzędowania Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe” oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” na podstawie wydanego przez Wydział Gospodarki Lokalowej wskazania.

Oferty na wyżej wymienione lokale należy składać do dnia 8 maja 2008 r.


Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Oferta lokali do remontu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.04.2008 09:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.05.2008 09:09

Rejestr zmian dokumentu